Sự Kiện Trong Game

Binh Đoàn Hoàng Kim | Golden Invasion

SỰ KIỆN RỒNG VÀNG TẤN CÔNG (GOLDEN INVASION)
 

 

 ♦ Giới thiệu sự kiện binh đoàn hoàng kim
 

Binh đoàn hoàng kim là sự kiện các quái vật hoàng kim xuất hiện bất ngờ trên toàn lục địa Mu, chúng ta có thể tìm được các vật phẩm quý hiếm bằng cách tiêu diệt các quái vật hoàng kim để nhận được Hộp Kundun.

- Có 5 loại Hộp Kundun, tùy theo cấp độ của quái hoàng kim mà rơi ra các Hộp Kundun khác nhau.


 

Quái vật hoàng kim♦ Tham gia sự kiện binh đoàn hoàng kim
 

- Sự kiện diễn ra khi thông báo "Rồng vàng xuất hiện" hoặc "Golden Invasion" xuất hiện trên màn hình.

- Các quái vật hoàng kim sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trên các bản đồ, tìm ra và giết chúng sẽ nhận được các Hộp Kundun chứa các vật phẩm hấp dẫn.


 

Hình Ảnh Loại Quái Vật Vật Phẩm Rơi Bản Đồ Xuất Hiện
Golden Goblin Box of Kundun +1 Lorencia, Noria
Golden Titan Box of Kundun +2  Devias
Golden Dragon Box of Kundun +3 Lorencia, Noria, Devias
Golden Lizard Kings  Box of Kundun +4 Atlans
Golden Tantallos  Box of Kundun +5 Tarkan
Golden Soldier
(Season 6 trở lên)
Box of Kundun +1     Devias
Golden Rabbit
(Season 6 trở lên)
Box of Kundun +1     Elbeland
Golden Knight
(Season 6 trở lên)        
Box of Kundun +1 Dungeon
Golden Devil
(Season 6 trở lên)       
 Box of Kundun +2 Dungeon
Golden Vepar
(Season 6 trở lên)        
Box of Kundun +2 Atlans
Golden Wheel
(Season 6 trở lên)        
Box of Kundun +3 Tarkan
Golden Stone Golem
(Season 6 trở lên)        
Box of Kundun +3 Aida
Golden Crust
(Season 6 trở lên)       
Box of Kundun +3  Icarus
Golden Satyros
(Season 6 trở lên)        
Box of Kundun +4 Kanturu
Golden Twin Tail
(Season 6 trở lên)        
Box of Kundun +4 Relics Kanturu
Great Golden Dragon
(Season 6 trở lên)        
Box of Kundun +5 Kanturu,The Cleon (Raklion)
Golden Napin
(Season 6 trở lên)        
Box of Kundun +5 Swamp of Peace
Golden Iron Knight
(Season 6 trở lên)        
Box of Kundun +5 The Cleon (Raklion)
 
 

 

 


 

 

 

 

Copyright ©2020

Bản quyền Game thuộc về Webzen Inc.