Hệ thống vật phẩm

Cung & Nỏ | Bow & Crossbow

GIỚI THIỆU CÁC LOẠI CUNG VÀ NỎ - BOW & CROSSBOW
 

 
 
Hình ảnh Loại Cung Lv. Quái vật Lv. Quái vật rớt Exl Tốc độ đánh Nhân vật

Cung Nhỏ
(Short Bow)

2 27 30 Elf
Crossbow 4 29 40 Elf

Bow

8 33 30 Elf
Golden Cross bow 12 37 40 Elf

Cung Hoa
(Elven Bow)

16 41 30 Elf
Arquebus 30 45 40 Elf
Cung Chiến
(Battle Bow)
26 51 30 Elf
Light Crossbow 32 57 40 Elf
Cung Hổ
(Tiger Bow)
40 65 30 Elf
Crossbow Serpent 48 73 40 Elf

Cung Bạc (Silver Bow)

56 81

41

Elf
Bluewing Crossbow 68 93 40 Elf
Aquagold Crossbow 72 97 30 Elf

Mai Hoa Cung
(Chaos Nature Bow)

- - 35 Elf
Saint Crossbow 84 109 35 Muse Elf
celestial Bow 92 117 35 Muse Elf
Crossbow of Archangel - - 35 Muse Elf
Great Reign Crossbow 100 125 40 Muse Elf

Cung Thiên Thần
(Albatross Bow)

110 135 45 Muse Elf
Mỹ Nhân Cung
(Arrow Viper Bow)
135 - 45 Muse Elf

 

 

Copyright ©2020

Bản quyền Game thuộc về Webzen Inc.