Hệ Thống Ép Đồ

Sói Tinh

HƯỚNG DẪN ÉP SÓI TINH (FENRIR)
 

 Tạo thành công cánh 3♦ Giới thiệu sói tinh (Fenrir) trong game Mu Online
 

Sói Tinh Fenrir làm tăng tốc độ di chuyển và có khả năng làm thiệt hại độ bền vật phẩm của đối phương, tùy thuộc vào đặc tính của từng Fenrir sẽ có những đặc tính khác nhau.

  • Sói đỏ (sói thường): Không có tính năng đặc biệt.
  • Sói đen (sói tấn công): Cộng thêm 10% sát thương cuối cùng.
  • Sói xanh (sói phòng thủ): Hấp thụ 10% sát thương cuối cùng.♦ Ép sói tinh thường (sói đỏ)
 

Sói tinh thường


 

Bước 1: Tạo Mảnh Sừng

Nguyên liệu cần thiết:


 

Splinter of Armor 

 

 

Bless of Guardian Chaos Fragment of Horn
x20
x20 x1
Tỷ lệ thành công là 70%

 

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Chú Thích: 
- Splinter of Armor (Mảnh vỡ áo giáp) và Bless of Guardian (Bảo hộ của Nữ thần) được tìm thấy khi sắn bắn ở Crywolf.
Nếu thành công, nhận được 1 mảnh sừng.
Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.


 

Bước 2: Tạo Sừng Gãy

Nguyên liệu cần thiết:


 

Fragment of Horn

 

 

Claw of Beast Chaos Broken Horn
x5
x10 x1
Tỷ lệ thành công là 50%

 

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Chú thích:
- Claw of Beast (Nanh thú) chỉ rớt ở Crywolf (Werewolf, Hammer Scout (Hero), Werewolf (Hero), Valam, Solam). 
Nếu thành công, nhận được 1 sừng gãy.
Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.


 

Bước 3: Tạo Sói Tinh Thường

Nguyên liệu cần thiết:


 

Broken Horn 

 

 

Jewel of Life Chaos Zen Horn of Fenrir
10,000,000
x1
x3 x1
Tỷ lệ thành công là 30%

 

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Chú thích:
Nếu thành công, nhận được 1 linh hồn sói tinh.
Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.♦ Cách ép sói tinh phòng thủ (sói xanh)
 

Sói tinh phòng thủ


 

Nguyên liệu:

Horn of Fenrir 

 

 

Jewel of Life Chaos Defensive Item Horn of Fenrir Blue
x1
x5 x1 Min Lv +4 +4
Tỷ lệ thành công phụ thuộc vào cấp độ của Vũ khí. Tỷ lệ thành công cao nhất là 79%♦ Cách ép sói tinh tấn công (sói đen)
 

Sói tinh tấn công


 

Nguyên liệu:

Horn of Fenrir 

 

 

Jewel of Life Chaos Weapon Item Horn of Fenrir Black
x1
x5 x1 Min Lv +4 +4
Tỷ lệ thành công phụ thuộc vào cấp độ của Vũ khí. Tỷ lệ thành công cao nhất là 79%
 

 

 

 

 

Copyright ©2020

Bản quyền Game thuộc về Webzen Inc.