Hệ Thống Ép Đồ

Ép Cánh 4

Wing 4 DK

Wing 4 DK

Wing 4 DW

Wing 4 DW

Wing 4 ELF

Wing 4 ELF

Wing 4 MG

Wing 4 MG

Wing 4 SUM

Wing 4 SUM

Wing 4 DL

Wing 4 DL

Wing 4 RF

Wing 4 RF

 

 

Nguyên liệu chế tạo wing 4

Để chế tạo cánh cấp 4 bạn cần có các nguyên liệu sau:

  • Garuda Feather (1 cái)
  • Garuda Flame (1 cái)
  • Golden Sentence (1-50 cái)
  • Chaos (30 viên)
  • Soul (30 viên)
  • Bless (30 viên)
  • Creation (30 viên)
  • Đá ma thuật cao (1 cái tăng 5% tỉ lệ thành công)

Cách ép lông vũ 4 (Garuda Feather) 

 

 

Cách ép Wing 4

Sau khi đã có đủ nguyên liệu cần thiết, bạn đến gặp NPC Gobin tại noria cho các nguyên liệu trên vào máy xoay.

Để tăng tỷ lệ thì bạn cho càng nhiều đá linh hồn lam thì tỷ lệ càng cao, ngoài ra bạn nên mua thêm ngọc tăng tỷ lệ trong webshop

Nếu thành công sẽ ra ngẫu nhiên 1 trong 7 loại cánh trên.