Hệ Thống Ép Đồ

Ép Cánh 2

 

HƯỚNG DẪN ÉP CÁNH 2 (WING 2)

 

 

 ► Giới thiệu Wing 2 game Mu Online:

 

- Cánh hỗ trợ nhân vật tăng tốc độ di chuyển cộng thêm tăng điểm sát thương trong phạm vi cho phép. Tùy thuộc vào cấp độ của cánh mà khả năng hấp thụ cũng như phòng thủ sẽ khác nhau.

- Khi nhân vật đạt cấp độ 215 và đã hoàn thành 
nhiệm vụ 150 có thể trang bị cánh cấp 2

- Các loại cánh cấp 2:

 

 


            

Cánh Rồng - Dragon Wings - Wing 2 - Mu Online

 

            

Cánh Rồng

            Dragon Wings

 

            

Sử dụng cho: Chiến Binh


            

            

Cánh Linh Hồn - Archangel Wings - Wing 2 - Mu Online

 

            

Cánh Linh Hồn

            Archangel Wings

 

            

Sử dụng cho: Phù Thủy


            

            

Cánh Tinh Thần - Spirit Wings - Wing 2 - Mu Online

 

            

Cánh Tinh Thần

            Spirit Wings

 

            

Sử dụng cho: Tiên Nữ


            

 


  

 


            

Cánh Bóng Đêm - Darkness Wings - Wing 2 - Mu Online

 

            

Cánh Bóng Đêm

            Darkness Wings

 

            

Sử dụng cho: Đấu Sĩ


            

            

Áo Choàng Của Vua - Cape of Lord - Wing 2 - Mu Online

 

            

Áo Choàng Của Vua

            Cape of Lord

 

            

Sử dụng cho: Chúa Tể


            

 ► Cách ép Wing 2 game Mu Online:
 

- Áp dụng cho Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Đấu Sĩ, Thuật Sĩ.

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Những Nguyên liệu cần thiết để tạo Wing 2:

 

 

 

Wing 1 Ngọc Hỗn Nguyên Lông Vũ Vật phẩm Exl Wing 2
Wing 1 Mu Online Ngọc Hỗn Nguyên Lông Vũ - Mu Online Vật phẩm Exl - Mu Online Wing 2 - Mu Online
x1 x1 x1 x1
Yêu cầu tối thiểu +4 Yêu cầu tối thiểu +4
Tỷ lệ thành công nhờ vào cấp độ món đồ, vật phẩm Exl. Tỷ lệ thành công cao nhất là 90%

 

 

CHÚ THÍCH:

Lông Vũ (Loch's of Feather) có thể tìm thấy ở Icarus (Queen Rainer, Drakan) hoặc các quái cấp độ cao.

- Chi phí Zen cho việc tạo ra Cánh cấp 2 phụ thuộc vào tỷ lệ % thành công.

Nếu thành công, bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong các loại cánh lv2 sau: cánh rồng, cánh linh hồn, cánh tinh thần, cánh bóng đêm, cánh hỏa thiên.

Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

 

MẸO:

- Khi bạn thêm vật phẩm exl vào trong kết hợp, tỷ lệ % thành công tăng thêm.► Cách ép Wing 2 game Mu Online:

 

- Áp dụng cho Chúa Tể, Thiết Binh, Thương Thủ.

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Những Nguyên liệu cần thiết để tạo Wing 2:

 

Wing 1 Ngọc Hỗn Nguyên HHHT Vật phẩm Exl Cloak 2
Wing 1 - Mu Online Ngọc Hỗn Nguyên Huy Hiệu Hoàng Tộc - HHHT - Mu Online Vật phẩm Exl - Mu Online Cloak 2 - Mu Online
x1 x1 x1 x1
Yêu cầu tối thiểu +4 Yêu cầu tối thiểu +4
Tỷ lệ thành công nhờ vào cấp độ món đồ, vật phẩm Exl. Tỷ lệ thành công cao nhất là 90%

 

CHÚ THÍCH:

Huy Hiệu Hoàng Tộc (HHHT) có thể tìm thấy ở Icarus (Queen Rainer, Drakan) hoặc các quái cấp độ cao.

- Chi phí Zen cho việc tạo ra Cánh cấp 2 phụ thuộc vào tỷ lệ % thành công.

Nếu thành công, bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong các loại cánh lv2 sau: áo choàng của vua, áo choàng hiệp sĩ, cloak of limit.

Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

 

MẸO:

- Khi bạn thêm vật phẩm exl vào trong kết hợp, tỷ lệ % thành công tăng thêm.

 

Kết hợp Wing 2

 

 

Copyright ©2020

Bản quyền Game thuộc về Webzen Inc.