Cơ Bản

Nhiệm Vụ 1 2 3

NHIỆM VỤ (QUEST) 1 2 TRONG MU ONLINE
 

 

♦ Nhiệm vụ 1 (Nhiệm vụ 150)
 

Nhiệm vụ 150 Miêu Tả
Cấp độ yêu cầu Level 150 trở lên + 3tr zen
Dành cho các chủng tộc Chiến BinhPhù ThủyTiên NữThuật SĩThiết BinhThương ThủRune Wizard
Nơi nhận nhiệm vụ Devias NPC Sevina (183, 31)
Phần Thưởng

1. Thưởng 20 points

2. Thăng cấp chủng tộc:

Chiến Binh (Dark Knight) thành Kỵ Sĩ (Blade Knight)
Phù Thủy (Dark Wizard) thành Pháp Sư (Soul Master)
Tiên Nữ (Fairy Elf) thành Thánh Nữ (Muse Elf)

3. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ các nhân vật có thể mang cánh cấp 2


 

NPC Sevina tại Devias(183,31)


 


Nhiệm vụ này được chia ra làm 2 giai đoạn 

  • Giai đoạn 1:

+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm cuốn sách đế vương và giao lại cho NPC Sevina
Cuốn Sách Đế Vương

+ Nơi tìm: Lost Tower 1

  • Giai đoạn 2:

+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm món đồ tùy thuộc vào mỗi chủng tộc và giao lại cho NPC Sevina.

Chiến binh: thanh gươm gãy
Phù thủy: linh hồn phù thủy
Tiên nữ: nước mắt tiên nữ
Thuật sĩ: con mắt Abyss


 

Item nhiệm vụ♦ Nhiệm vụ 2 (Nhiệm vụ 220 - Chiếc Nhẫn Vinh Quang)
 

Nhiệm vụ 220 Miêu Tả
Cấp độ yêu cầu Level 220 trở lên + đã hoàn thành nhiêm vụ 150 + 5tr zen
Dành cho các chủng tộc Kỵ Sĩ, Pháp Sư, Thánh Nữ, Thuật Sư, Fist Master, Mirage Lancer, Rune Spell Master
Nơi nhận nhiệm vụ NPC Marlon (Lorencia, Devias, Noria, Atlans)
Phần Thưởng

1. Thưởng thêm 1 point khi nhân vật lên cấp (vd: 5 point thành 6 point)

2. Có thể nhận được trạng thái Hero (Anh Hùng)

3. Được phép học thêm các kỹ năng:

- Kỵ Sĩ học thêm Kỹ năng Liên Hoàn (Combo DK) và Chém Băng.

- Thánh Nữ có khả năng học thêm Vô Định Tiễn (bắn không tốn cung tên) và Liên Hoàn Tiễn.

- Pháp Sư có khả năng học thêm Phép Tăng Ma Lực và Bùng Nổ Năng Lượng.


 

NPC Marlon xuất hiện ngẫu nhiên tại (Lorencia, Devias, Noria, Atlans)


 

  •  Giai đoạn 1:

+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm chiếc nhẫn vinh quang và giao lại cho NPC Marlon


 

Chiếc Nhẫn Vinh Quang


 

+ Nơi tìm: Tarkan


 

  •  Giai đoạn 2:

+ Miêu tả nhiệm vụ: chỉ dành cho Kỵ Sĩ (Blade Knight)


 

Viên Ngọc Cổ


 

+ Nơi tìm: Tarkan


♦ Nhiệm vụ 3 (Nhiệm vụ thăng cấp Master)
 

Nhiệm vụ Master Miêu Tả
Cấp độ yêu cầu - Giai đoạn 1: Level 380 trở lên + 30tr zen + hoàn thành nhiệm vụ 
- Giai đoạn 2 và 3 : Level 400 + 40tr zen + hoàn thành nhiệm vụ 3 giai đoạn 1
Điều Kiện Đã hoàn tất nhiệm vụ 150 và 220
Dành cho các chủng tộc Tất cả chủng tộc
Nơi nhận nhiệm vụ NPC Debin tại Crywolf (288,48) hoặc Lorencia
Phần Thưởng

1. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhân vật có thể mang cánh cấp 3

2. Thăng cấp chủng tộc:

- Kỵ Sĩ (Blade Knight) hóa thân thành Thiên Tướng (Blade Master)
- Pháp Sư (Soul Master) hóa thân thành Thiên Sứ (Grand Master)
- Thánh Nữ (Muse Elf) hóa thân thành Thiên Nữ (High Elf)
- Thuật Sư (Bloody Summoner) hóa thân thành Phục Ma pháp sư (Dimension Master)
- Chúa Tể (Dark Lord) hóa thân thành Thiên Vương (Lord Emperor)
- Đấu Sĩ (Magic Gladiator) hóa thân thành Thiên Kiếm (Duel Master)
- Fist Master hóa thân thành Fist Blazer

- Mirage Lancer hóa thân thành Shining Lancer

- Rune Spell Master hóa thân thành Grand Rune Master
3. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhân vật có thể sử dụng Master Skill


 

NPC Debin tại Crywolf (288,48)


 

  •  Giai đoạn 1:

+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm sừng quỹ vương, trái tim dơi lửa, lông phượng hoàng và giao lại cho NPC Debin


 

Item nhiệm vụ


 

+ Nơi tìm:
Sừng Quỹ Vương: tiêu diệt Quỹ Vương tại Aida
Trái Tim Dơi Lửa: tiêu diệt Dơi Lửa tại Tarkan
Lông Phượng Hoàng: tiêu diệt Phượng Hoàng Lửa tại Icarus


 

  •  Giai đoạn 2:

+ Miêu tả nhiệm vụ: Tiêu diệt Balram, Death Spirit, Soram 20 con mỗi loại. Sau khi tiêu diệt xong về báo cáo với NPC Debin


 

Quái vật nhiệm vụ


 

+ Nơi tìm: bản đồ Barrack (nếu không biến vào được thì đi bộ từ crywolf lên)


 

  •  Giai đoạn 3:

+ Miêu tả nhiệm vụ: Tiêu diệt Dark Elf. Sau khi tiêu diệt xong về báo cáo với NPC Debin


 

Dark Elf


 

+ Nơi tìm: bản đồ Refuge (nếu không biến vào được thì đi sâu vào Barrack sẽ có cổng vào)

 

 

 

Copyright ©2020

Bản quyền Game thuộc về Webzen Inc.