Tin Tức

 • Lưu Ý : Donate Chỉ là hình thức mua thời gian CÀY và ủng hộ Game.
 • Mạnh yếu Do nhiều yếu tố .Tìm hiểu nhiều về Lối chơi của các Class .
 • Có Anh em chơi cùng là 1 lợi thế
 •  Ngân hàng :VietComBank
 •  STK : 1020785228
 •  cHỦ TK: Nguyễn Thế Công
 • Nhận Nạp Wcoi ko lấy mốc 100k = 500k
 •  Mốc Nạp

 • Mốc Doneta: Phần Thưởng GHi Chú:
  300k NHẬN SÉT CẤP 7 3 OP EXL + 9 Pm AD Để Nhận thưởng
  500K NHẬN SÉT CẤP 7 FULL +11+ VKR CẤP 1 + WING 1 FULL TÙY CHỌN + 11 Pm AD Để Nhận thưởng 1.000K NHẬN 1 SÉT ĐỒ CẤP 7 FULL TÙY CHỌN + 13 + WING 2 FULL + RING PEN EXL FULL 13 Pm AD Để Nhận thưởng